Bảng giá Eurodoor

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG GIẢM ÂM 2 CHIỀU

CỬA CUỐN EURODOOR VIN M60 – GIÁ 1.690.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN M60
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 60 mm, 2 chân 2 vít phối giảm âm
Độ dày/trọng lượng 1mm / 10kgm2 +- 8%
Kích thước tối đa 26 m2 (rộng 4.5m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL, màu be
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm
CỬA CUỐN EURODOOR VIN5 – GIÁ 1.950.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN5
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 50 mm, 2 chân 2 vít, phớt giảm âm 2 chiều lên xuống
Độ dày/trọng lượng 1,1 mm / 11kgm2 +- 8%
Kích thước tối đa 36 m2 (rộng 6m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL, màu cafe sữa
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm
CỬA CUỐN EURODOOR VIN6 – GIÁ 2.080.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN6
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 56 mm, 2 chân 2 vít, phớt giảm âm
Độ dày/trọng lượng 1,4 mm / 13,5kg/m2 +- 8%
Kích thước tối đa 43,2 m2 (rộng 7,2m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL, màu ghi sáng
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm
CỬA CUỐN EURODOOR VINS56 – GIÁ 2.190.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN6S
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 56 mm, 2 chân 2 vít siêu trường phớt giảm âm 2 chiều lên xuống
Độ dày/trọng lượng 2.0 mm / 15kgm2 +- 8%
Kích thước tối đa 42,3 m2 (rộng 7,2m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL màu ghi sáng
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm
CỬA CUỐN EURODOOR VIN T60 – GIÁ 1.850.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN T60
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 60 mm, 2 chân 2 vít, móc rời siêu thoáng, phớt giảm âm
Độ dày/trọng lượng 1,2-1.3mm / 11kgm2 +- 8%
Kích thước tối đa 36 m2 (rộng 6m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL màu be + cafe sữa
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm
CỬA CUỐN EURODOOR VIN8 – GIÁ 2.360.000 VNĐ/M2
Thông số EURODOOR VIN8
Thân cửa Bằng hợp kim Nhôm cao cấp 6063
Đặc điểm Bản 80 mm, 2 chân 2 vít, móc rời siêu thoáng, siêu trường phớt giảm âm 2 chiều lên xuống
Độ dày/trọng lượng 1,8 – 2,3mm/ 18kg/m2 +-8%
Kích thước tối đa 43,2 m2 (rộng 7,2m x cao 6m)
Sơn cao cấp ngoài trời AKZO NOBEL màu hồng Pastel + be
Bảo hành Bề mặt sơn 10 năm